Co je hlavním cílem rehydratace?

  • Doplnit do organismu vodu

  • Doplnit ztracené elektrolyty (sodík, draslík, chloridy)

  • Nahradit ztrátu energie (glukóza)

Pro účely rehydratace slouží orální rehydratační roztoky (Oral Rehydratation Solution - ORS) s přesně definovaným složením, které odpovídá požadavkům současné medicíny.

Specifickým evropským podmínkám odpovídá nejlépe složení roztoku ESPGHAN.

Co je rehydratace?

  • Rehydratace je léčebný postup, jehož úkolem je nahradit ztracené množství tekutin, solí a živin do organismu.

Proč je třeba rehydratovat?

  • Během průjmu, horečky či zvracení dochází ke ztrátám vody, elektrolytů i energie.

    Pro včasné zotavení a vyloučení komplikací je třeba tyto látky doplňovat.

  • Rehydratovat je třeba roztoky k tomu určenými, s přesně definovaným složením.

    Nikdy nepoužívejte k rehydrataci dětí při průjmu colu, ovocné šťávy nebo čaje.

Typy orálních rehydratačních roztoků (ORS)

WHO roztok

Základní rehydratace vhodná pro dospělé se složením doporučeným Světovou zdravotnickou organizací s ohledem zejména na rozvojové země, kde je dehydratace častým život ohrožujícím faktorem. Jeho složení nebere v potaz specifika evropské populace a zvláště dětí.

Valíkův roztok

Dříve používaný ORS pro děti, který lze připravit v případě nouze i doma. Nelze však dodržet přesné složení, které je zejména pro dětské pacienty důležité.

ESPGHAN roztok

Jedná se o roztok se složením doporučeným Evropskou společností pro dětskou gastroenterologii, hepatologii a výživu (ESPGHAN). Od WHO roztoku se liší složením upraveným pro potřeby evropské dětské populace.

Proč je třeba rehydratovat?

Znáte pravidla rehydratace?

1

Stále sledovat stav pacienta (příznaky dehydratace). V případě zhoršení stavu vyhledat lékařskou pomoc.

2

Podávat ORS se složením ESPGHAN (Enhydrol®) chlazený a po lžičkách.

3

Dosáhnout toho, aby dítě roztok neodmítalo.

4

Přírodní chuť Enhydrolu® zajišťuje, že jej děti lépe přijímají. Tato přírodní chuťová složka nenarušuje složení ani osmolalitu roztoku.

Nikdy neochucujte ORS sami ovocnými sirupy nebo džusy, narušíte tak potřebné přesné složení.

Akutní průjmová onemocnění kojenců a batolat mají být vždy posouzena lékařem stejně jako závažněji probíhající onemocnění u starších dětí. Lékař zhodnotí stupeň odvodnění a celkový stav pacienta.