• Enhydrol® je připraven v deseti sáčcích určených pro rozpuštění ve vodě.

  • Každý sáček obsahuje přesné množství pro přípravu 200ml roztoku.

Určení stupně dehydratace

Odvodnění Lehké Střední Těžké
Ztráta hmotnosti < 5% 5 - 10% > 10%
Celkový stav při vědomí žízeň, neklid velký neklid nebo ochablost spavost, chladné končetiny
Napětí kůže normální až lehce snížené snížené velmi snížené, stojící kožní řasy
Sliznice vlhké suché výrazně suché
Oči event. lehce zapadlé s naznačenými černými "kruhy pod očima" zapadlé s "kruhy pod očima" výrazně zapadlé s výraznými "kruhy pod očima"
Slzy přítomny chybějí chybějí
Množství moči normální snížené snížené nebo žádné

Způsob použití Enhydrolu

1

Obsah sáčku rozmíchejte ve 200 ml pitné vody (pro kojence v převařené vychlazené kojenecké vodě).

2

Množství tekutiny, ve které je obsah sáčku rozpuštěn, musí být dodrženo, aby bylo dosaženo optimálního množství solí, cukrů a tekutin v roztoku.

3

Roztok Enhydrolu vždy podávejte chlazený na 4 – 8 °C.

4

Připravený roztok ihned spotřebujte.

Dávkování

Stupeň odvodnění Množství roztoku v ml/kg hmotnosti dítěte/4hodiny Množství roztoku v ml/kg hmotnosti dítěte navíc na každou vodnatou stolici
lehké 30-50 10
střední 50-100 10
těžké Vyhledejte lékařskou pomoc

Kontrola stavu během podávání

  • Během podávání je třeba kontrolovat stav pacienta.

  • Jestliže se ani po 16-ti hodinách podávání roztoku odvodnění nezlepší nebo dokonce zhorší, je nutný příjem pacienta do nemocnice.

Příznaky těžkého odvodnění

  • Spavost

  • Chladné končetiny

  • Snížené napětí kůže

  • Kruhy pod očima

  • Absence moči a slz

V případě pozorování těchto příznaků je třeba urychleně vyhledat lékařskou pomoc.